WYCENY MASZYN I POJAZDÓW ROBOCZYCH

Często zastanawiamy się w jakim celu powinniśmy dokonywać wyceny ruchomości (środków trwałych) stanowiących naszą własność.Pytania zaczynają się mnożyć w sytuacji, gdy koniecznym jest znalezienie odpowiedniego rzeczoznawcy, goni nas czas związany z realizacją naszej koncepcji.

W celu zrozumienia całego procesu wyceny ruchomości pozwolę sobie przedstawić punkt po punkcie wszystkie założenia od momentu, gdy podejmujemy decyzje o wycenie ruchomości ponieważ nagle stwierdzamy, że sami o tym nie wiedząc posiadamy majątek pozwalający w jakimś stopniu zrealizować marzenia.

Rodzi się więc pytanie, jak i kiedy powinniśmy wyceniać naszą własność?

Aby przystąpić do wyceny musimy poznać kilka pojęć, które pozwolą nam samym ustalić czy możemy i czy warto jest wykonać określenie wartości ruchomości wchodzących w skład majątku osobistego względnie firmy.

Na rynku funkcjonują dwie definicje dotyczące wartości ruchomości (środków trwałych). Pierwsza jest to definicja wartości rynkowej – określana ilością pieniądza jaką może zapłacić potencjalny nabywca w przypadku, gdy zachodzą następujące czynniki: strony są niezależne, nikt nie wymusza na stronach transakcji decyzji o zakupie lub sprzedaży, wszyscy znają okoliczności i wszystkie parametry środka będącego obiektem transakcji oraz istnieje odpowiedni czas na podjęcie decyzji.

Istnieje szereg określeń wartości rynkowych stosowanych w zależności od celu i najważniejszymi są:

  • wartość rynkowa po zainstalowaniu – i dotyczy wartości środków które są dostarczone, zainstalowane ale nie muszą być jeszcze uruchomione.
  • wartość rynkowa przy kontynuacji działania – wartość odnosząca się do środków które działają, będą działać w miejscu.gdzie się znajdują.
  • wartość rynkowa likwidacyjna – najczęściej określana w sytuacji gdy podmiot zbywający jest zmuszony do sprzedaży i zbywa go w stanie i miejscu w jakim się znajduje.
  • wartość rynkowa przy sprzedaży wymuszonej – najczęściej dotyczy sprzedaży przetargowej (szybkie zbycie).