EKSPERTYZY I OPINIE

Ekspertyzy wykonywane są w zakresie podstawowym oraz poszerzonym tj. profesjonalne ekspertyzy ogólne i ekspertyzy techniczno – prawne.

Zakres podstawowy:

  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • rekonstrukcje i ekspertyzy w zakresie wypadków i kolizji drogowych,
  • technika samochodowa,
  • odszkodowania komunikacyjne,
  • wycena maszyn i urządzeń roboczych.

Zakres poszerzony:

  • techniczno – kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych, z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów komputerowych do symulacj przebiegu zdarzeń,
  • inżynieria i organizacja ruchu drogowego – ocena przyczynienia się stanu dróg do powstania wypadków i kolizji drogowych,
  • analiza i interpretacja przepisów i przepisów wykonawczych, dotyczących prawa o ruchu drogowym.