IDENTYFIKACJA POJAZDU I ODTWORZENIE 
NR VIN

Numer VIN jest jednym z najważniejszych elementów identyfikacyjnych pojazdu. Jego uszkodzenie może wynikać z nieumiejętnej naprawy auta lub postępującej korozji. Co robić, gdy stanie się nieczytelny?

W świetle przepisów, każdy samochód dopuszczony do ruchu w Polsce musi mieć numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy. Dodatkowo, ustawodawca nakazał umieszczenie tabliczki znamionowej w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym elemencie konstrukcyjnym. Od bieżących regulacji są jednak wyjątki.

Kiedy numer VIN nie jest wymagany?

Według rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku, nie wszystkie pojazdy muszą mieć numer VIN. O wyjątku stanowi następujący akapit:

Numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami.

W każdym innym przypadku, VIN jest wymagany. Musi być czytelny i znajdować się w łatwym do zlokalizowania miejscu. Na przeglądzie rejestracyjnym, diagnosta zaczyna weryfikację pojazdu właśnie od sprawdzenia oznaczenia identyfikacyjnego. Co więc zrobić, gdy numer ulegnie uszkodzeniu?

Nieczytelny numer VIN

Uszkodzenie miejsca w którym znajduje się numer identyfikacyjny nie należy do rzadkości. Zdarza się, że problem pojawi się podczas niefachowej naprawy pojazdu lub poważnego uszkodzenia uniemożliwiającego odtworzenie szeregu cyfr i liter. Dodatkowo, występują też w przyrodzie przypadki, gdy szybko postępująca rdza zacznie konsumować numer VIN. Co robić w takiej sytuacji? Przepisy jasno określają procedurę, która nie będzie ani przyjemna, ani tania.

Procedura wyrabiania nowego numeru VIN

Policja jest mocno wyczulona na wszelkie ingerencje w elementy z wybitym numerem VIN. W związku z tym, warto zaniechać prac prowadzonych we własnym zakresie, które mogłyby budzić podejrzenia organów ścigania.

Jeżeli zdecydujemy się naprawić samochód w warsztacie, przed przystąpieniem do odświeżenia numeru identyfikacyjnego należy wykonać stosowną dokumentację fotograficzną, a także uzyskać od serwisu zaświadczenie dotyczące zakresu robót.

Następnie, należy zgłosić się do rzeczoznawcy samochodowego, który oceni, czy numer VIN nie pochodzi z innego pojazdu lub prace związane z jego odświeżeniem nie mają znamion fałszerstwa. Po pomyślnej weryfikacji, ekspert przygotuje stosowną opinie