Wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń

Oferujemy oględziny wszelkich pojazdów, na terenie Polski i Niemiec. Sporządzamy specjalistyczne wyceny samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, przyczep i naczep, autobusów, ciągników rolniczych, i innych pojazdów.

Wyceny dotyczą zarówno pojazdów nowych i używanych, powypadkowych w celach likwidacji szkód komunikacyjnych i sporządzane są zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

Wyceny te, są poprzedzane szczegółowymi badaniami stanu technicznego pojazdów
oraz zapoznaniem się z ich dokumentacją serwisową. Podstawą wyceny, w każdym przypadku,
są oględziny wykwalifikowanego rzeczoznawcy i indywidualna ocena techniczna.

Cel specjalistycznej wyceny, to przede wszystkim ustalenie ceny pojazdu przy: umowie kupna
– sprzedaży, leasingu, ustanowieniu wartości zabezpieczenia kredytu, pożyczki, zastawu,
etc., przekształcaniu wartościowym, w postaci fuzji, likwidacji, upadłości, ustalaniu podstawy wymiaru wysokości podatków, cła akcyzy lub opłaty skarbowej.

Dokumentacja fotograficzna wyceny, zawiera fotografie: całego pojazdu wraz z dokumentacją jego stanu i powstałych uszkodzeń, numerów identyfikacyjnych, numerów nadwozia, stanów licznika oraz wyposażenia pojazdu.