Usługi rzeczoznawców

  • pomoc w sprawach spornych, związanych z zaniżaniem wypłacanych odszkodowań lub odmową ich wypłaty przez firmy ubezpieczeniowe,
  • ustalanie wartości rynkowej pojazdów,
  • ustalanie wartości rynkowej maszyn i urządzeń roboczych,
  • sporządzanie opinii technicznych dotyczących, wszelkich zaistniałych uszkodzeń mechanicznych w pojazdach,
  • tworzenie profesjonalnej dokumentacji uszkodzeń, powstałych w pojazdach, połączone      z analizą przyczyn ich powstania,
  • ocena stanu technicznego pojazdów po naprawie i kontrola prawidłowości sposobu przeprowadzonej naprawy, zgodnie z obowiązującymi normami,
  • ustalanie kosztów związanych z koniecznością naprawy pojazdu,
  • ustalanie wartości pojazdu i wysokości szkody całkowitej, dla celów ubezpieczeniowych,
  • analiza przyczyn i charakteru uszkodzeń, mających związek z eksploatacją pojazdu,
  • rekonstrukcja wypadków drogowych, z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, dla potrzeb Policji, Prokuratury, Sądów i Towarzystw Ubezpieczeniowych.