pomoc w sprawach spornych, związanych z zaniżaniem wypłacanych odszkodowań lub odmową ich wypłaty przez firmy ubezpieczeniowe,

ustalanie wartości rynkowej pojazdów,

ustalanie wartości rynkowej maszyn i urządzeń roboczych,

sporządzanie opinii technicznych dotyczących, wszelkich zaistniałych uszkodzeń mechanicznych w pojazdach,

tworzenie profesjonalnej dokumentacji uszkodzeń, powstałych w pojazdach, połączone      z analizą przyczyn ich powstania,

ocena stanu technicznego pojazdów po naprawie i kontrola prawidłowości sposobu przeprowadzonej naprawy, zgodnie z obowiązującymi normami,

ustalanie kosztów związanych z koniecznością naprawy pojazdu,

ustalanie wartości pojazdu i wysokości szkody całkowitej, dla celów ubezpieczeniowych,

analiza przyczyn i charakteru uszkodzeń, mających związek z eksploatacją pojazdu,

rekonstrukcja wypadków drogowych, z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, dla potrzeb Policji, Prokuratury, Sądów i Towarzystw Ubezpieczeniowych.