Rekonstrukcje wypadków samochodowych


Wielu kolizjom i wypadkom drogowym towarzyszą bardzo silne emocje.
W związku z tym świadkowie często nie są w stanie odtworzyć realnych wydarzeń.

Rekonstrukcje wydarzeń, prowadzone przez naszych biegłych, dotyczą głownie zderzeń pojazdów i potrąceń pieszych a każda z nich zawiera obliczenia, symulacje i analizy
czasowo-przestrzenne zdarzeń.

Rekonstrukcja wypadku i kolizji drogowej to:

  • analiza wypadku i ustalenie jego przyczyny,
  • określenie prędkości pojazdów,
  • określenie zachowań uczestników i możliwości uniknięcia zdarzenia,
  • analiza obrażeń ludzkich i analiza uszkodzeń pojazdów,
  • badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne,
  • oceny i ekspertyzy techniczne,
  • badania medyczne i sądowe.

Nasi specjaliści pomogą w ustaleniu faktów, poprzez sporządzenie profesjonalnej
i specjalistycznej analizy i rekonstrukcji wydarzeń. Przeprowadzenie specjalistycznej analizy, odbywa się przy użyciu nowoczesnych urządzeń, programów i aplikacji informatycznych typu PC Crash.

Nasza Firma wykonuje analizy i rekonstrukcje wypadków drogowych, głównie dla potrzeb Sądów, Prokuratury, Policji, a także towarzystw ubezpieczeniowych, jak również na potrzeby stron postępowań. Każda analiza wykonywana jest przez indywidualnie powoływany zespół badawczy, składający się z co najmniej z dwóch Biegłych.